Er is al enige tijd een trend gaande waarbij adverteerders meer controle en sturing willen hebben op digitale campagnes. Hierbij maken zij de keuze om een of meerdere digitale marketing activiteiten zelf uit te gaan voeren in plaats van uitbesteden aan een (specialistisch) bureau. Denk bijvoorbeeld aan search marketing of programmatic advertising. Dit staat bekend onder de termen in-housing dan wel insourcing.

In-housing voordeel

Een van de grootste voordelen van in-housing is dat de adverteerder kan sturen op zelf verkregen data. U en uw marketing team krijgen zo een volledig beeld van wat uw digitale marketing acties opleveren en het maakt actieve sturing mogelijk. Dit kan vervolgens gebruikt worden om uw cross-channel marketing verder te verbeteren en een verdiepingsslag te maken in uw kennis over uw doelgroep.

Werkwijze in-housing traject

Maar hoe pak je dat aan? Op welke wijze kunnen de digitale marketing activiteiten in-house worden gebracht?
Admanager begeleidt uw organisatie bij het inhousing proces en helpt mee om direct uw marketing processen door te lichten en opnieuw in te richten. In nauw overleg ontwikkelen wij een op uw situatie toegespitst implementatietraject, selecteren we de benodigde systematiek voor digitale marketing, mediabuying, planning, tracking en targeting.

De overstap naar in-house is een rigoureuze maatregel die veel vergt van uw organisatie, maar u volledige controle geeft. Admanager biedt een stapsgewijze aanpak, waarbij per kanaal een aanpak wordt opgesteld. Zo begeleiden wij u stap voor stap naar de integratie van bijvoorbeeld search marketing, social media management/advertising en programmatic advertising binnen uw marketing operatie. Tevens verzorgen wij complete implementaties van data management platformen, zodat u op uw creatieve boodschap gepersonaliseerd kan communiceren naar uw doelgroep.

Ons doel

Ons doel is om u binnen afzienbare tijd volledig ownership te geven van uw digitale activiteiten. Admanager helpt uw team bij het onder de knie krijgen van campagne management en optimalisatie. Daarvoor verzorgt Admanager maatwerktrainingen, werving of indien gewenst detachering van het juiste digitale talent.

 

Start typing and press Enter to search