Admanager verder onder de naam Inhousing.agency

 In Inhousing nieuws

Admanager, adviesbureau voor inrichting en verbetering van de inhouse marketing-operatie, gaat verder onder een nieuwe naam: Inhousing.agency. De nieuwe naam markeert een belangrijke strategiewijziging. Waar de focus de afgelopen tijd vooral lag op het inrichten van de digitale marketingoperatie, wordt de dienstverlening nu verbreed naar het gehele inhousing proces, met inbegrip van procesmanagement en het werven, trainen en begeleiden van het juiste marketingtalent.

Toenemende vraag
Aanleiding voor deze verbreding van de dienstverlening is de toenemende vraag van opdrachtgevers naar ondersteuning bij de organisatie en verbetering van hun inhouse marketingoperatie in de volle breedte. Naast advies en ondersteuning op het vlak van keuze en implementatie van marketingtechnologie en mediabuying, vroegen opdrachtgevers ook steeds meer om advies, diensten en oplossingen voor het totale inhouse marketingproces.

Meer effectiviteit en controle
Steven Pieneman, oprichter van Inhousing.agency, licht de wijziging toe: “Inhousing.agency, voorheen Admanager, is ruim een jaar geleden opgericht vanuit een combinatie van passie voor online marketing en de behoefte die ik al een tijd bij heel veel adverteerders bespeurde. Ze willen meer effectiviteit en controle over de marketingoperatie en hun data. Dat is ook logisch in een tijd dat succesvolle (online) marketing één van de belangrijkste randvoorwaarden van succes is geworden en je sneller dan ooit moet kunnen inspelen op marktontwikkelingen. Dan moet je je goed bedenken wat je buiten de deur legt en wat je intern moet kunnen”.

Onderzoek behoefte inhouse marketing

Uit het Inhousing Onderzoek 2020 van Inhousing.agency, onder ruim 70 adverteerders, bleek dat marketeers niet alleen behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij het inhouse inrichten van digitale marketing- en mediakanalen, media buying  en de selectie van de marketingtechnologie. Adverteerders hadden tevens veel behoefte aan ondersteuning bij het organiseren van het totale inhouse marketingproces, inclusief strategie, campagne-ontwikkeling en de werving, training en begeleiding van inhouse marketingtalent.

Pieneman: “Wij kruipen bijna letterlijk onder de huid van de adverteerder om te helpen de complete inhouse marketing-operatie op te zetten of te verbeteren. Inzet daarbij is dat de organisatie uiteindelijk zoveel mogelijk zelf moet kunnen, gesteund door experts die op afroep beschikbaar zijn. Zie het als een agency binnen de eigen gelederen van de adverteerder.”

 

Corona katalysator voor digitale transformatie
De Covid-crisis heeft gezorgd voor een enorme versnelling in online en digitale marketing. Veel organisaties willen flinke stappen zetten in hun digitale transformatie en realiseren zich dat ze daarvoor over de juiste kennis, capaciteiten en mensen moeten beschikken. Bedrijven zitten daarbij te niet wachten op platte technologie, maar willen complete oplossingen voor hun uitdagingen. “Waar een organisatie ook staat in hun (digitale) marketingontwikkeling, we helpen ze verder met een maatwerkoplossing voor strategie, operatie, team en technologie. Daarbij gaan we een stuk verder dan de rol van pure inhousing specialist. Onze rol is organisaties helpen met het versnellen en verbeteren van de digitale marketing transformatie. Dat doe je het beste van binnenuit. De ambitie moet zijn dat de organisatie zo snel mogelijk  zo veel mogelijk zelf moet kunnen,” aldus Pieneman.

Bedrijven weten over het algemeen vrij goed waar ze over vijf jaar willen staan, maar willen dat punt op de horizon graag sneller naar zich toe halen. Inhousing.agency helpt mee om de roadmap te verkorten, zodat bedrijven eerder profiteren van de voordelen en de benodigde kennis, processen en data intern opbouwen en borgen.

Als onderdeel van de nieuwe strategie en de naamswijziging lanceert Inhousing.agency vandaag ook haar nieuwe website (www.inhousing.agency). Eerder werden al samenwerking aangegaan met Pascal’s Angels en Post & Kornet, waardoor het team is uitgebreid naar 12 experts. Daarnaast heeft Inhousing.agency haar pool van flexibel inzetbare specialisten verder uitgebreid.
Daarmee is Inhousing.agency volledig toegerust om opdrachtgevers te ondersteunen bij de digitale versnelling en de verbetering van hun interne marketing-operatie.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search